Dobrodošli u grad Pazin- administrativni centar Istre!

Pazin je administrativni centar Istre jer se nalazi u njenom samom središtu. Tu je Pazinska jama, iznad koje se na strmoj sijeni nalazi Kaštel, srednjovjekovno središte grada u kojem se danas prostiru Etnografski muzej i Muzej grada Pazina. Pazinski kaštel je najočuvanija srednjovjekovna utvrda u Istri. Spominje se još 983. godine, od kada je više puta bio napadan i rušen. U kaštelu se nalazi Etnografski muzej i Muzej grada Pazina. Tu se nalazi preko 4000 predmeta, od narodnih nošnji, poljoprivrednog alata do raznih suvenira. Tu je i Pazinska jama poznata prirodna atrakcija ovog dijela Istre, te je zakonom zaštićena. Duboka je 130 metara i predstavlja jedinstvenu hidrogeološku i speleološku pojavu, budući da ovdje ponire rijeka Pazinčica. Njena tajnovitost potakla je pisca Julesa Verna da dio radnje jednog romana smjesti upravo u nju. Ulaz u jamu nadsvođuje polukružna šupljina zvana Danteovo predvorje, a do stotinjak metara udaljene dvorane u kojoj je Martelovo jezero, vodi uski podzemni kanal. Crkva Sv. Nikole je nazvana po zaštitniku Pazina, a sagrađena je još 1266. godine. U 15. stoljeću je rekonstruirana i proširena u goričkom stilu, što je vidljivo po mrežastom svodu oslikanom freskama koje prikazuju stvaranje svijeta, Adama i Evu, te anđele, a spadaju među najljepše kasnogotičke primjerke u Istri. U crkvi se nalaze i velike orgulje iz 1780. godine, a pored crkve je veliki zvonik visok 45 metara.
Pazin - Smještaj

Prikaži sav smještaj (1)