Istra Hrvatska

Korisne informacije


Valuta
Važeća valuta u Republici Hrvatskoj je Kuna ( 1 kuna=100 lipa).
Kovanice lipa: 1, 2, 5, 10, 20, 50
Kovanice kuna: 1, 2, 5, 25
Novčanice kuna: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000

Strane valute
Strane valute moguće je mijenjati u mjenjačnicama, poštama, nekim turističkim agencijama i hotelima.Većina hotela, restorana i dućana u Republici Hrvatskoj prima kreditne kartice: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa.

Električna energija
Napon struje iznosi 220V, frekvencija 50Hz.

Voda
Voda u domaćinstvima je pitka voda.

Pošta i telekomunikacije
Pošte se nalaze u svim većim mjestima u Istri. Poštanske marke mogu se kupiti na pošti ili novinskom štandu. Javni telefoni koriste se uz telefonsku karticu koja se može kupiti u pošti.

Pošte
Pošta Pula, Danteov trg, tel: + 385 (0)52 625 209
Pošta Rovinj, tel + 385 (0)52 811 262
Pošta Poreč, tel +385(0)52 452 925
Pošta Umag, tel +385 (0)52 741 100

Medicinska pomoć
Ambulante se u Istri nalaze u svim većim mjestima: grad Pula, Rovinj, Poreč, Umag, Pazin. Pacijenti koji trebaju hitnu hospitalizaciju odvoze helihopteri ili gliseri do najbliže klinke koja se nalazi u Puli. Strani turisti koji dolaze iz zemalja potpisnica Health Care Convention ne plaćaju medicinsku pomoć u Republici Hrvatskoj, dok oni pacijenti čije zemlje nisu potpisnice ove konvencije plaćaju medicinsku pomoć prema važećim cjeniku.

Bolnice i stomatološke ordinacije:
Bolnica, Pula, Zagrebačka - tel: + 385 (0)52 213 433

Hitna
ER, Hitna pomoć u Puli - tel: + 385 (0)52 216 463
Dom zdravlja Pula, - tel: + 385 (0)52 223 770
Dom zdravlja, Stomatološka ordinacija Uljanić, Benčićeva - tel: + 385 (0)52 500 700
Bolnica Rovinj, tel: + 385 (0)52 811 011
Stomatološka ordinacija Rovinj, tel: + 385 (0)52 817 066
Ambulanta Poreč + 385 (0)52 451 611
Hitna pomoć Poreč + 385 (0)52 451 611, 112
Ambulanta Umag +385(0)52 702 239

Ljekarne:
Ljekarna u gradu Puli, Giardini - tel: + 385 (0)52 222 551
Ljekarna u Rovinju, tel: +385(0)52 813 589
Ljekarna u Poreču +385(0)52 434 950

Veterinarska pomoć
Veterinarska stanica za Istru nalazi se u svim većim mjestima.
Veterinarska stanica Pula - Trinajstićeva 1, tel: + 385 (0)52 541 100

Više informacija o veterinarskoj pomoći u Hrvatskoj možete pronaći na www.veterinarstvo.hr

Dokumenti potrebni u Republici Hrvatskoj
Za putovanje u Hrvatsku potrebno je imati važeću putovnicu. Turistički boravak u R. Hrvatskoj moguć je do 3 mjeseca. Za detaljnije informacije o boravku stranaca u R. Hrvatskoj kontaktirajte Ministarstvo vanjskih poslova RH, tel: 01 45 69 964 ( za poziv izvan Hrvatske ili s mobitela birajte +38514569964), www.mvp.hr

Informacije o očuvanju okoliša
www.mzopu.hr